Lauri Sallinen

Square

Sallinen började spela klarinett i sin hemstad Kuhmo, med Arrigo Christian Blom som sin viktigaste nybörjarlärare och inspiration. Han fortsatte sina soliststudier vid Sibelius-Akademin och Manhattan School of Music under ledning av Kari Kriikku, François Benda och Charles Neidich. Han tog en magisterexamen i musik 2009. Vid sidan av klarinettstudierna har han studerat komposition under Lauri Kilpiö vid Sibelius-Akademin.

Lauri Sallinen är känd som en självröstande klarinettist och en lysande artist som tolkare av både traditionell klassisk och ny musik. Som kammarmusiker är han eftertraktad. Han hörs regelbundet på musikfestivaler i Finland och utomlands. Lauri Sallinen har också uppträtt på Lux Musicae. En väsentlig del av hans musikerpersonlighet är nära samarbete med många ny musiks tonsättare.