Fredag 17.11.2023

Square

Natur i känslan -konsert i S:t Petri kyrka i Sjundeå kl 19.00.

Pianist Janne Mertanens repertoar innehåller 1900-talets finländska pianomusik. Även landskapen i Norra Karelen och känslominnen förmedlas på ett utmärkt sätt i programmet.

Av kompositörerna i programmet föddes Heino Kaski den 21 juni 1885 i Norra Karelen, vid Pielinen i Lieksa, och dog en dag före Sibelius, den 19 september 1957. Hans far var ”klockare”. Kaski förlorade sin mor som spädbarn. Kompositören själv tror att hans känslighet härstammade från modern och att hans liv skulle ha varit helt annorlunda om han hade kunnat få moderns kärlek längre.

Heino Kaskis produktion inkluderar, förutom en symfoni (som han komponerade under första världskrigets tumult), fyra orkestersviter, kammarmusik, teatermusik, över hundra pianokompositioner, över hundra solosånger, ett halvhundratal körkompositioner och många skollåtar.

Särskilt är Kaski känd som en skicklig kompositör av lyriska pianostycken och melodiska solosånger. Janne Mertanen är en subtil tolk av Kaskis pianostycken och har spelat in dem.

I ungdomen betraktades Kaski som ett lovande musikaliskt geni, men det sägs att han aldrig helt levde upp till de förväntningar som ställdes på honom. Kaski var dock en naturlig kreativ begåvning, en melodisk lyrisk och han strävade inte efter modernistisk uttryck, påverkades inte av de strömningar som fanns på 1920-talet. Kaski arbetade som musiklärare och fick barn att sjunga.

Joonas Kokkonen, född 1921 i Idenaslmi bodde på Villa Kokkonen i Träsända och dog 1996. Han var medlem i Finlands Akademi, musikpåverkare och framför allt kompositör av operan ”De sista frestelserna”.

Han arbetade länge som professor vid Sibelius-Akademin. Kokkonen studerade komposition under Aarre Merikanto. Kokkonens kompositionsstuderande har i sin tur blivit kända påverkare inom nutida finländsk musik.

I Kokkonens omfattande produktion ingår symfonier, orkester- och kammarmusik, orgel- och körverk, samt även pianoverk, varav Pielavesisviten tar oss tillbaka till Norra Karelen.

Selim Palmgren (1878-1951) lade grunden till den finska pianomusiken och var den första finländska kompositören av pianokonserter. Som kreatör och framförande konstnär uppnådde han stor internationell respekt som tolkare av sina verk. Han var en betydande inflytelse i Finlands musikliv på 1930- och 1940-talen och utnämndes till den första professorn i komposition vid Sibelius-Akademin.

Palmgren komponerade över 300 stycken för piano. Han komponerade också körverk, fem pianokonserter och operan Daniel Hjort (1907-1910, finsk version 1929 och helt omarbetad version 1938), baserad på J.J. Wecksells pjäs med samma namn. I Palmgrens produktion finns influenser särskilt från impressionismen. Samtida beskrev honom som ”Nordens Chopin”.

Selim Palmgren föreningen hedrar minnet av Palmgren som en del av det svenskspråkiga kulturarvet i Finland.

Jean Sibelius kompositioner sträcker sig främst över fem årtionden från början av 1880-talet till slutet av 1920-talet. Hans stilistiska utveckling från tidig romantik, genom nationell romantik och de mellanliggande faserna av expressionism och impressionism, mot förnyelsen av symfoniskt tänkande, är av stor betydelse och ett ämne för outtömlig forskning. Sibelius och hans musik har blivit en central del av den finska identiteten och en bro till vårt musikaliska förhållande till naturen.

Program:

Jean Sibelius:

Finska folksångsarrangemang för piano JS 81

-Minun kultani

-Sydämestäni rakastan

-Ilta tulee, ehtoo joutuu

-Tuopa tyttö, kaunis tyttö kanteletta soittaa

-Velisurmaaja

-Häämuistelma

Selim Palmgren

Kevätyö-Majnatt Op.27/4

Jean Sibelius:

Sex Impromptu op.5

-Moderato

-Lento-vivace

-Moderato (alla marcia)

-Andantino

-Vivace

-Comodo

Paus

Joonas Kokkonen:

Pielavesi-serier

-Preludietto

-Nocturne

-Sade

-Iltapilviä

-Aamutuuli

Jean Sibelius

Cinq morceaux pour piano op.75

-När rönnen blommar

-Den ensamma furan

-Aspen

-Björken

-Granen

Heino Kaski:

Walamo Op.48 nro 3

Vuotenpaikkojen iltasoitto op.15 nro 1

Yö meren rannalla Op.34 nro 1

Pankakoski Op.48 nro 1

Konsertens längd 1 h 30 min med paus

Läs mera:

https://www.jannemertanen.com

Köp biljetter till den här konserten