Sjundeådagen 30.9 och Lux Musicae

Square

Vi bjuder på en försmak redan på fredag 29.10 ​​då vår förenings ordförande Teuvo Ryynänen föreläser om Sibelius förhållande till naturen. På lördag klockan 18 uppträder Pentti Hildén, Pauliina Fred, Anna Ruotsala och Markus Pelli i hotell Sjundeå – med Bellmans musik. Fritt inträde!

Sibelius hade ett djupt förhållande till fåglar, växter, skogen och naturen i allmänhet. Teuvo Ryynänen, musiklärare och musiker själv, berättar hur det tar sig uttryck i hans musik. Pianisten Johannes Karhapää trollar fram stämningar med musikaliska smakprov. Sibelius och naturevenemang 29.9. kl 18 Utbildningscampuset Sjundeå hjärta.