Tomi Räisänen

Square

Tomi Räisänen studerade komposition vid Sibeliusakademin och blev magister i musik år 2009. Han har också studerat musikvetenskap och komposition vid Helsingfors universitet under åren 1997-2000.

Räisänens verkförteckning med över hundra titlar omfattar allt från större orkesterverk och konserter till kammar- och vokalmusik. Ofta har elektroakustiska effekter använts i kompositionerna. Dessutom har han komponerat musiken till film- och videoinspelningar och gjort installationsverk.

År 2021 segrade Räisänens pianoverk Hile i kompositionsklassen i Tammerfors pianotävling. 2019 fick hans marimbakonsert Portal tredje pris och han fick publikpriset i den internationella Uuno Klami kompositionstävlingen. I Japan fick Räisänen den internationella kompositionstävlingens Irino Prize och 2002 kom han på andra plats i tävlingen Concorse Internationale di Composizione 2 Agosto i Italien.

www.tomiraisanen.com