Peter Grans

Square

Peter Grans har varit verksam i Lojo i trettio år. Han är stämledare för contrabasen i Lojo stadsorkester och verkar som lärare vid det finskspråkiga musikinstitutet i västra Nyland. Han gör också både arrangemang och kompositioner. Grans har gjort mycket musik för barnensambler och gjort musik med ”lokal prägel”. Ett pågående projekt är en kompositionsstuga som torde resa sig någonstans i ödemarken.