Kasmir Uusitupa

Square

Kasmir Uusitupa (f. 1995) började spela fiol vid 3 års ålder vid Sibelius-Akademin pedagogs studerande. Vid 6 års ålder gick han över till Östra Helsingfors musikhögskola och avslutade sina grundutbildningar i violinspel som elev till Lauri Untamala vid 11 års ålder.

Sedan 2008 har han studerat violin vid Sibelius-Akademin med professor Kaija Saarikettus violinklass, först vid ungdomsavdelningen och sedan hösten 2015 vid Konstuniversitetet. Hösten 2016 till våren 2017 var han utbytesstudent vid Pariskonservatoriet i Olivier Charliers klass, och för läsåret 2017-2018 gick han över till Antti Tikkanens fiolklass. Uusitupa har regelbundet deltagit i mästarklasser, t.ex. Hagai Shaham, Serguei Azizian, Aaron Rosand och Pavel Vernikov.

Kasmir Uusitupa har också spelat mycket folkmusik på flera finska festivaler när han var yngre, och 2004 och 2005 belönades han med Martti Pokelas pris ”Årets unga Nylands spelman”. 2009 fick han priset för bästa utövande vid Kuressaare Music Festival i Estland och spelade på RSO:s konsert för unga solister som solist i Finlandiahallen.

Under 2007–2011 har Uusitupa uppträtt som solist, konsertmästare och förste violinist med Helsinki Junior Springs Orchestra under ledning av Geza Szilvay i Finland och på många turnéer i Europa. Han spelar också i Borea-kvartetten, som grundades 2011, med Tami Pohjola, Riina Piirilä och Senja Rummukainen. Borea har uppträtt på Finlands viktigaste kammarmusikfestivaler och de valdes till Kuhmo Chamber Music Residency Quartet 2017 för att efterträda Meta4 Quartet. Förutom att undervisa kvartettens mångårige mentor, Paavo Pohjola, har de undervisats i internationella mästarklasser, t.ex. Gerhard Schulz, Hatto Beyerle, Johannes Meissl och Danel och Henschel kvartetter.

Kasmir Uusitupa har internationell tävlingserfarenhet i Louis Spohrs, Carl Nielsens och Jean Sibelius fioltävlingar. Våren 2013 var han ett av de fem huvudpriserna i Anja Ignatius violintävling vid Sibelius-Akademin, dessutom fick han ett erkännandepris. Våren 2015 tilldelades han finalisten i Kuopios nationella violintävling och valdes till solist i Sibelius-Akademins symfoniorkester.

Kasmir Uusitupa spelar Pohjola Bank Art Foundations Antonio Stradivari ”Irish” fjol från 1702.