Jukka Untamala

Square

Jukka Untamala är en av vårt musiklivs intressanta mångkampare, känd som kapellmästare, kammarmusiker, violinist … och som innovativ planerare av konsertserier och festivaler. Han är till exempel ursprunglig medlem i Kamuskvartetten och tillsammans med kvartettens medlemmar konstnärlig ledare för Vår Festival. Hösten 2020 tillträdde Untamala som ny konstnärlig ledare för Lojo stadsorkester.

www.jukkauntamala.fi