Två premiärer på Lux Musicae!

Square

En musikalisk resa i novembers mörkret till Sjundeå vore inte komplett utan ny musik. Under ledning av Kasmir Uusitupa, en ung virtuos som finslipar sina färdigheter som dirigent, framför den finländska kammarmusikens kreditexperter Teemu Halmkronas Siuntion vuodenajat. Niels Burgmanns verk är den andra uruppförandet. Verken av kompositionstävlingen Siuntio 560 hörs söndagen den 20.11. på en konsert som börjar kl 16 i hjärtat av Bildningscampuset Sjundeå hjärta.

Organisten Niels Burgmann är en mångsidig musiker. A light exists in spring inspirerades av Emily Dickinson-dikten med samma namn. Verket speglar särskilt dess vers: ”Den väntar på gräsmattan, den visar trädet längst bort, på den längsta sluttningen du vet, den talar nästan till dig”.

Stycket är för klarinett, cello och harpa. Varje instrument har sin egen roll, även om de blandar och pratar med varandra, beskriver Burgmann. Verket vann tredje pris i kompositionstävlingen Siuntio 560.

Teemu Halmkrona är en finländsk musiker, keyboardspelare, kompositör och musiklärare. Halmkrona har varit särskilt framgångsrik med sina verk för jazzensembler, som framförts av bland annat UMO Helsinki Jazz Orchestra och Daryl McKenzie Jazz Orchestra.

Halmkrona berättar att han besökte Sjundeå flera gånger i sin ungdom. Naturen och särskilt dess rikliga fågelliv blev i hans minne. ”Dessa två blev mina huvudsakliga utgångspunkter när jag började komponera det här stycket. Tack vare årstidernas tema kunde jag i stycket ta med fåglarnas ljud som dyker upp i Sjundeå genom årets gång och bygga en stark dramatisk båge för stycket från hösten till sommaren följande år… Jag hoppas att lyssnaren kommer att engagera sig starkt i den naturupplevelse som Sjundeås årstider erbjuder på ett känslomässigt plan!”

Kompositionstävlingens jury var också övertygad om Halmkronas verk Siuntion vuodenajat och rekommenderade dess framförande.