Päivi Arjas är den nya verksamhetsledare för Lux Musicae!

Square

Siuntio Soi – Musik i Sjundeå föreningens årsmöte har valt Arja Alho till föreningens ordförande. Kirsi Laento valdes till vice ordförande, Veli Vanhanen till sekreterare, Jaakko Saloniemi till ekonomiansvarig, Nicholas Anderson till ansvarig för fondanskaffning, samt Teuvo Ryynänen, Kaija Saarikettu och Teppo Koivisto till övriga styrelsemedlemmar. Som ny verksamhetsledare börjar Päivi Arjas.

Föreningen förbereder Lux Musicaens 25-årsjubileum. Festivalen äger rum den 14-17 november 2024. Temat är ”Ur mitt hjärtas djup – Sydämeni kyllyydestä”. Jubileumsåret inleds redan på Siuntio-dagen den 8 juni!