Minnets stigar med Tarja Ryynänen och Pasi Saarelma

Square

Lux Musicae festivalen strävar efter en kollektiv samhörighet i Sjundeå. Till festivalens program har de senaste åren hört musikpedagogiska projekt riktade både till skolelever och till unga asylsökande.

Inspirerade av jubileumsårets tema [kurs]Minnets stigar sjunger Tarja Ryynänen och Pasi Saarelma tillsammans med Sjundeåbor som lider av demens. Detta organiseras under höstens lopp i samråd med Sjundeå kommuns enhet för grundtrygghet. De sjunger bekanta melodier från skoltiden, folkmusik och gamla schlagerlåtar. Sångerna som påminner om minnen från olika årtionden uppförs både på svenska och finska.