Martinus Schuurman som hedersordförande

Square

Föreningen Siuntio Soi – Musik i Sjundeå firade sin första hedersordförande lite före midsommaraftonen. Martinus Schuurman grundade festivalen Lux Musicae tillsammans med Pami Karvonen. Schuurman har haft olika uppdrag i föreningen som ordförande, vice ordförande och styrelseledamot sedan 2000 och fortsätter som en aktiv medlem i föreningens styrelse.

Framför allt har Schuurman varit och är fortfarande en viktig tillgång för att skapa festivalens konstnärliga linje.