Lördag 20.11.2021

Square

Sjundeå S:t Petri kyrka kl 18

Jord och måne – terra e luna

Kompositörer Sami Klemola (uruppförande), Paavo Korpijaakko, (uruppförande), Ralph Vaughan Williams, Franz Schubert.

Paavo Korpijaakko karaktäriserar sitt verk Cats Go Crazy on The Moonshine – kom på andra plats i tävlingen – bland annat så här: ”Med ordleken som tanke ställde jag till med en lite annorlunda sång för katterna: en dygnslång backanal där alla super, dansar, våndas av baksmälla för att slutligen rusa fram för att få sista droppen.”

Sami Klemola om sitt verk: ”Lux in Umbra är meditativt, ett den stillastående tidens soundtrack. Stycket avancerar långsamt och ger rum att andas och lyssna till tonfärgerna. När jag komponerade stycket såg jag framför mig renässansens målarteknik chiaroscuro som beskriver de gradvisa växlingarna mellan ljus och skugga.”

Ralph Vaughan Williams (1872 – 1958) är en av de mest kända brittiska symfonikerna och en mästare på att förmedla olika känslolägen. Också folksånger ingår i hans produktion. Han samlade aktivt in sådana i början av 1900-talet. D-dur-kvintett är den 26-årige kompositörens ljusa och smått förvillande verk som har inspirerats av Brahms kammarmusik. Verket uppfördes för första gången år 1901 men efter det var det bortglömt i nästan hundra år. Det uppfördes på nytt år 2001. Därefter har kvintetten uppförts, förutom i Storbritannien på olika håll i världen.

Franz Schubert (1797 – 1828) betraktas som en förromantisk kompositör. Han utvecklade i synnerhet den tyska solosången, lieden. Der Hirt auf dem Felsen är en lied för sopran, klarinett och piano, som han komponerade under de sista månaderna av sitt liv. Stycket har tre delar. I den första, lyssnar vallpojken på ekon från bergssluttningen och dess toner är varma; den andra delen uttrycker mer vemod och ensamhet och den tredje förebådar vårens ankomst, pånyttfödelsen.

Program:

Sami Klemola: Lux in Umbra

Mari Kunnari flöjt, Keijo Silventoinen oboe, Kimmo Leppälä klarinett, Jukka Untamala violin, Jukka Tyrväinen cello

Paavo Korpijaakko: Cats go Crazy on the Moonshine

Mari Kunnari flöjt, Kimmo Leppälä klarinett, Tuomas Harri valthorn, Jukka Untamala violin, Jukka Tyrväinen cello

Ralph Vaughan Williams: Kvintett i D-dur

Kimmo Leppälä klarinett, Tuomas Harri valthorn, Jukka Untamala violin, Jukka Tyrväinen cello, Fanny Söderström piano

Franz Schubert: Der Hirt auf dem Felsen

Helena Juntunen sopran, Kimmo Leppälä klarinett , Fanny Söderström piano

Ingen paus. Konsertens längd ungefär en timme.

25 €