Jungfrurna på slottet Lö 18.11.2017 kl 19.00

Square

Kaisa Kortelainen (f.1992) är som flöjtist intresserad av såväl konstens samhälleliga dimensioner som att med hjälp av musiken och andra konstformer föra skönhet i världen. För henne är det viktigt att föra människan närmare det icke vardagliga och förunderliga.

Lily-Marlene Puusepp (f.1983) spelar under sina konserter både harp repertoarens evergreens och till och med ny musik. Hon är en mångsidig harpistsolist, kammarmusiker och samtidigt symfoniorkestermusiker.

Flöjt och harpa har skapat musikaliska uttryck i vilka skönhet och behaglighet har förenats i en estetiskt imponerande helhet.

Claude Debussys  Syrinx, Förspel till en fauns eftermiddag och Månsken är förtrollande tonmålningar vilkas skönhet smeker vårt hjärtas innersta. Salvatore Sciarrino för sin del komponerar musik i vilken de små detaljerna utvecklas till större betydelse.

Paavo Heininens soloverk för olika instrument är studier av instrumentets själ. Soloaltflöjtens färgskala är full av rikedomar. Heininen öppnar den i verket han komponerat åt mästarflöjtisten Severino Gazzelloni.

Japanska Toru Takemitsus tonspråk är nyanserat, detaljerat och mystiskt så som vishetens musik.