Ivar Hortling, fåglar och Sjundeå 16.11. kl 18 Bildningscampuset Sjundeå hjärta

Square

Sakari Mäkelä har sammanställt med Eero Hauta-aho en fotoutställning om sjundeåfåglar. Utställningen fungerar som inramning till Lux Musicaefestivalens öppning på torsdagen 18.11. kl 18 i Bildningscampuset Sjundeå hjärta.

Torsten Stjernberg, tidigare intendent på Naturvetenskapliga museet och numera gästande forskare vid Helsingfors universitet, har forskat i fåglar och skrivit ett flertal artiklar om dem. Han är också en av skribenterna bakom verket Bröderna von Wrights fåglar. Stjernberg är väl bekant med Ivar Hortlings produktion. Vid festivalöppningen får vi ta del av hans tankar om fåglar och ornitologi liksom också om betydelsen av att bevara naturens mångfald.