Fredag 19.11.2021

Square

Sjundeå S:t Petri kyrka kl 19

Frid i vår tid

Kompositörer Gustav Holst, Peter Grans (uruppförande), Nino Rota, Tomi Räisänen (uruppförande av det segrande verket i tävlingen Sjundeå 560).

Tomi Räisänen beskriver sitt verk så här: ”Tele är skriven för en septett och för televisionen och är starkt förknippad med coronatiden. På grund av pandemin regleras och begränsas de sociala kontakterna, resandet har avstannat, distansarbete har ersatt jobbet på arbetsplatser och skolgången har förvandlats till distansstudier.

I det här verket spelar det spatiala, det rumsliga en stor roll: musikerna rör sig oavbrutet och går omkring i scenrummet. Liksom de ständigt förändrade coronabegränsningarna växlar musikerna i antal på scenen. Som en hackig videoförhandling förorsakar musikernas avstånd och brist på ögonkontakt skärvor och oskärpa i den musikaliska kommunikationen; samspelet lider och brister sönder i aleatoriska (slumpmässiga/oförutsägbara) fragment.”

Peter Grans har dedicerat sitt verk till Sjundeå S:t Petri kyrka, som är från år 1460. ”Under historiens förlopp har människorna upplevt både motgång (skuggor) och goda tider (ljus). Mellan de olika faserna förekommer traditionell sång – psalm (cantilena), som kanske har bringat tröst också under svåra tider.”

Gustav Holst (1874 – 1934) är en brittisk tonsättare, arrangör och lärare. Han är främst känd för sin orkesterserie the Planets (planeterna). Holst var särskilt intresserad av folksånger. Deras enkelhet och monotona framförande var det som attraherade honom.

Nino Rota (1911 – 1979) är för sin del mest känd för sin filmmusik (särskilt Fellini, Visconti och Coppola) men som kompositör, pianist och kapellmästare var hans musikaliska produktion mycket större än så. Den omfattar bland annat piano-, sång- och kammarmusik, operor och symfonier.

Program:

Gustav Holst: En serie med tre låtar

Sopran Helena Juntunen och Tero Latvala violin

Peter Grans: Meditation Lux (Varjoja, Cantilena, Valoa)

Mari Kunnari flöjt, Kimmo Leppälä klarinett, Tuomas Harri valthorn, Tero Latvala violin, Jukka Tyrväinen cello, Pauliina Kallio harpa

Nino Rota: Sonaten för flöjt och harpa

Mari Kunnari flöjt, Pauliina Kallio, harpa

Tomi Räisänen: Tele (I. Scope, II. Commuting, III. Path, IV. Tubby, V. Vision, VI. Metric, VII. Port, VIII. Shopping ja IX. Kinesis)

Mari Kunnari flöjt, Keijo Silventoinen oboe, Kimmo Leppälä klarinett, Tuomas Harri valthorn, Tero Latvala violin, Jukka Tyrväinen cello, Pauliina Kallio, harpa

Kapellmästare Jukka Untamala med Lojo stadsorkesters musiker

Ingen paus. Konsertens längd ungefär en timme.

25 €