Sufira

Square

Trion Sufira bildades år 2014 och har specialiserat sig på medeltida och modern musik. I början på år 2018 ger Sufira ut sin första CD-inspelning. Sufira är: Sofia Lindroos, sopran och blockflöjt, Eira Karlson, mezzosopran och vielle, ochSusanna Tollet, alt, blockflöjt och vevlira

Den medeltida, ofta invecklade texturen, konkurrerar väl med nutida musik. Sufiras målsättning är att sammanföra äldre musik i en kommunikation med nutiden. Det förvekligas unikt i uruppförandet av Matei Gheorghius (f. 1984) verk.

Program

Le fume de melodie (serie)

Matei Gheorghiu: Chanson 1

Jacob de Senleches: La harpe de mellodie

Matei Gheorghiu: Chanson 2

Solage: En l’amoureux vergier

Matei Gheorghiu: Chanson 3

Solage: Fumeux fume

paus

Baude Cordier: Belle, bonne, sage

Paolo da Firenze: La vaga luce

John Dunstable

Speciosa facta est

Quam pulchra es

Piae cantiones:

Jucundare jugiter

Divinum mysterium

Llibre Vermell:

O virgo splendens

Mariam matrem

Konsertens längd  1h 30 min

Biljetter

Biljetter kan även köpas från Sjundeå bibliotek, Sjundeå Spa (Cumulus Resort). Med biljetten till konserten Vila i musiken fritt inträde.

Biljetter vid dörren!

Läs mera om Sufira